Pozostaw odpowiedź 8,175Dlaczego w moczu dziecka znajduje się krew? W języku lekarzy obecność w moczu czerwonych krwinek nazywa się krwiomoczem. Powody pojawienia się tego zjawiska są liczne, mogą być zarówno poważne, jak i bezpieczne dla życia dziecka....

Leczenie chemioterapeutyczne w onkologii piersi polega na stosowaniu leków zwanych cytostatykami. Zatrzymują rozwój guza, niszczą złośliwe komórki gruczołu mlekowego. Ta metoda jest stosowana zarówno jako niezależna, jak i w połączeniu z operacją chirurgiczną lub napromienianiem, w zależności od różnych czynników....

Zwiększona zawartość azotowych produktów przemiany materii w krwi ludzkiej, głównie pochodzenia białkowego, której skutkiem jest zaburzenie funkcji wydalniczej nerek, nazywa się azotemia.Istnieją trzy rodzaje azotemii - przednerkowej, nerkowej i podnerkowej, wyróżniające się przyczynami pochodzenia, ale o podobnych cechach, a mianowicie:...

Torbiel jądra (spermatoceles) jest powszechnie występującym łagodnym nowotworem, który występuje u jednej trzeciej populacji mężczyzn. I może rozwijać się nie tylko u dorosłego mężczyzny, ale także u małych chłopców i nastolatków....